NOVEDADES TREA EDICIONES – OCTUBRE 2015

Nº 1 – EL CASO “El Gaitero”.

Gijón, 80 págs. 2015. Rca. – TREA – ISBN: 9788497048828

PVP EUR  15,00 (4% IVA incluido)

Explicar cómo la sidra, que hasta el siglo XIX reducía su consumo al ámbito regional, pudo traspasar fronteras y convertir a Valle, Ballina y Fernández, El Gaitero, en una reconocida firma internacional, es el objeto de este caso de estudio. La explicación inicial se remonta a la segunda mitad del siglo XIX, cuando la emigración asturiana a ultramar hizo de la sidra su seña de identidad cultural. La dificultad para transportar la sidra natural condujo a la adaptación de los métodos de champanización. Será el punto de partida de una cadena de transformaciones -del lagar a la fábrica, del tonel a la botella de sidra espumosa…- que propiciarán el surgimiento de una empresa orientada a explotar el mercado de ultramar, y que hoy sería calificada como born-global.

Entre 1900 y 1930, la sidra espumosa se consolidó en los mercados americanos, a los que dedicará en torno al 90 % de la producción. Desde 1930, Latinoamérica, al amparo de la protección arancelaria, iniciaba un proceso de sustitución de importaciones que ponía fin a la etapa anterior. Las firmas champaneras, en dura competencia con el vino y el cava, hubieron de orientarse al mercado español. Por el camino, muchas de las empresas históricas del sector irán desapareciendo.
Desde 1960, nuevos competidores -cerveza, refrescos carbonatados- y nuevos hábitos de consumo -la cafetería frente a la taberna, el consumo individual frente al colectivo-, volvían a poner contra las cuerdas al sector. Será el comienzo de una nueva etapa centrada en la calidad, la diferenciación, la exploración de nuevos mercados y la consolidación del sector a escala internacional.

 

Nº 2 – COCHO DE JUAN, Federico (Xinzo de Lima, Orense, 1958): A festa de entroido.

Gijón, 96 págs. 2014. Rca. – TREA – ISBN: 9788415078340

PVP EUR 15,00 (4% IVA incluido)

Se se puidese falar dun sistema festivo galego, o Entroido ocuparía un lugar central nel. A revitalización das festas populares que se percibe en moitas culturas occidentais contradí os prognósticos sobre a súa desaparición. En Galicia, como noutros lugares e noutras culturas, o Entroido non só non desapareceu, senón que se revitalizou nas últimas décadas.Neste novo libro Federico Cocho revisa e actualiza os estudos que comezou a publicar hai un cuarto de século sobre a gran festa de festas que é o Carnaval. Amplía a documentación, incorpora as moitas novidades xurdidas nas últimas décadas ao longo de Galicia e analiza o porqué desa revitalización do Entroido, unha festa interclasista con fondas raíces na cultura popular europea.O libro reúne información recollida nun amplo traballo de campo ao longo dos anos e achega reflexións e análises para explicar o Entroido galego do século XXI. En particular, a través das súas manifestacións máis singulares, aquelas que lle outorgan un perfil propio ás mascaradas galegas, sexa en contextos rurais, sexa en contextos urbanos. O primeiro capítulo, As raíces, encadra o Entroido no ciclo festivo e percorre os seus antecedentes históricos romanos e medievais, sen eludir un achegamento ao debate sobre ás súas imprecisas orixes. Polo segundo capítulo, As máscaras, desfilan pantallas, peliqueiros, felos, volantes, boteiros, madamas e toda clase de choqueiros, elementos característicos das mascaradas rurais e símbolos actuais de identidade festiva local. O capítulo terceiro, As comitivas, salienta o papel do Entroido como elemento de cohesión local (veciñal, parroquial) e, ao tempo, como vehículo para o intercambio e a relación social con outras comunidades, como evidencian as comitivas de xenerais e correos do val do Ulla ou os folións da zona oriental da provincia de Ourense, por citar dous exemplos.O Carnaval é tamén tempo de xogos e doutros divertimentos, bromas e actividades lúdicas, específicas ou non desta época do ano. A elas dedícaselles o capítulo cuarto, Os xogos. O último capítulo, Símbolos e sátiras, céntrase nas representacións ou personificacións do Entroido como tempo acoutado para o reinado da burla e da broma, así como nas formas de canalizar a sátira e a crítica sociais. Un tempo especial de inversión de valores. O mundo do revés. Unha festa antiga que entra fortalecida e renovada no novo milenio.

 

Nº 3 – GONZALEZ PEREZ, Clodio (Cenlle, Ourense, 1947): O traxe tradicional galego.

Gijón, 112 págs. 2014. Rca. – TREA – ISBN: 9788415078364

PVP EUR 18,00 (4% IVA incluido)

                O traxe tradicional conformase a finais do seculo XVIII por parte das clases populares, fronte a aristocracia e burguesia que seguian as pautas sinaladas polas modas estranxeiras. O seu desenvolvemento coincide coa Revolucion Francesa, unhas das epocas mais convulsas da historia da humanidade, ao tempo que tamen se empeza a consolidar outra roupa por parte das clases dominantes, a moderna, antecesora inmediata da actual, de caracter igualitario e global. Esta evolucion non foi exclusiva de Galicia, senon da maioria das rexions peninsulares e europeas, adoptando deste xeito unha vestimenta diferenciada fronte a unificacion cada vez mais intensa propiciada polas modas e a industria textil. En xeral, tratase dunha indumentaria con caracteristicas de seu, confeccionada polas mulleres da casa,e as costureiras e os xastres locais, utilizando basicamente tecidos e elementos ornamentais autoctonos, ata que coa mellora das comunicacions empezaron a chegar de fora, en casos de moi lonxe. Ao longo do seculo XIX a convivencia entre esta roupa e a considerada moderna, convertese nunha calada loita de clases, da que saiu triunfante a segunda, pasando por unha etapa de transicion en que se mesturan elementos de ambas, sendo os mais representativos o pantalon e o chapeu, fronte aos tradicionais calzon e monteira. A sua decadencia comeza a manifestarse dende mediados do seculo XIX, sendo xa critica nas ultimas decadas, en que se empeza a usar como folclorica, principalmente por parte de agrupacions musicais.Os romanticos foron os primeiros e fixarse na importancia do traxe popular, un dos piares da nosa idiosincrasia, xunto coa lingua, a musica, a arquitectura e as tradicions.

 

Nº 4 – GONZALEZ ROMERO, José Fernando (Asturias, 1950): Juan Miguel de la Guardia (Ontoneda, Cantabria, 1849-Oviedo, 1911): arquitecto y urbanista.

Gijón, 280 págs. 2015. Rca. – TREA – ISBN: 9788497048835

PVP EUR 20,00 (4% IVA incluido)

                La obra de este arquitecto no se limitó a un puñado de obras, más o menos interesantes, afecto de forma decisiva a toda una Capital del Principado de Asturias, de la que llegó a ser responsable, en algunas de sus calles emblemáticas, de hasta un sesenta por ciento de sus edificaciones. A pesar de la brutal desaparición de una gran parte de sus trabajos, su impronta modeló de una forma definitiva la urbe actual. Ninguno de sus rincones se libró de sus actuaciones. A través de las casas para indianos, su influencia se extendió a toda la geografía asturiana.

En sus funciones de ingeniero, topógrafo y urbanista se movió por el ideal de ensanche burgués, que Haussman desde París había impuesto en toda Europa. Todas sus construcciones se encontraban estrechamente ligadas al urbanismo, del que él era el último responsable. Los edificios se proyectan siempre teniendo en cuenta las alineaciones, desmontes, regularización y prolongación de vías públicas, no solo en el presente, sino siempre pensando en el futuro. Concibió la ciudad como un lienzo, no como un conjunto de trozos aislados.

Dentro de un método transdisciplinar, donde la geografía, la historia, la técnica y el arte interactúan entre sí, el presente trabajo está encuadrado en una de las etapas más fascinantes de la historia del Arte, como es la belle époque con el triunfo del modernismo en torno a 1900. La naturaleza de la arquitectura de esta figura, su contexto histórico cultural, la presentación de su biografía, el análisis del detalle de sus obras más emblemáticas en los campos del urbanismo, la construcción y el interiorismo, junto a una valoración final forman los eslabones de este recorrido.

Comments are closed.